tel.: +420 354 430 453 | e-mail
Váš kompetetní partner
pro vedení účetnictví a daňové poradenství
Ihr kompetenter Partner für Buchhaltung
und Steuerberatung
Česky Deutsch

Účetní a daňová evidence

  • zpracování Vašeho účetnictví (původně podvojného účetnictví) a daňové evidence (původně jednoduchého účetnictví) na účetním softwaru JUMP Plzeň včetně metodického účetního poradenství a daňového přiznání fyzických osob, právnických osob a ročních inventur

  • vedení předepsaných knih pohledávek a závazků, zpracování mezd Vašich zaměstnanců, předkládání čtvrtletního přehledu o hospodářském výsledku a o majetku firmy

Vše na základě mandátní smlouvy.

Jste živnostníky, společníky či jednateli obchodních společností v ČR a jste občany německy či rusky mluvících zemí?

Pokud ano, potom jste našli správného partnera…

  • Vedle komunikace s managementem přímo spolupracuji s daňovými poradci nebo účetními v cizím jazyce

  • Nabízím výstupy z účetního softwaru v německém a anglickém jazyce

  • Zajišťuji doprovody při úředních jednáních na finančních úřadech, živnostenských úřadech a podobných institucích