tel.: +420 354 430 453 | e-mail
Váš kompetetní partner
pro vedení účetnictví a daňové poradenství
Ihr kompetenter Partner für Buchhaltung
und Steuerberatung
Česky Deutsch

Reference

Mými referencemi je spolupráce např. s níže uvedenými firmami či jinými subjekty, které se týkají podnikatelských aktivit:

Podnikatelské subjekty

 • EHRING-WASNER-MVE s.r.o, Cheb

 • SIMETO CZ s.r.o, Kraslice

 • Horeth CZ s.r.o., Cheb

 • Cestovní agentura BENEVIA, Cheb

 • Králík František, Cheb

 • BS-kovoobrábění s.r.o.

 • Ofsetový Tisk Cheb s.r.o.

 • Bruckert - betonové komponenty s.r.o.

 • COSBRIMEX s.r.o.

 • Morava - Mont s.r.o.

 • Köstner s.r.o.

 • Meyer transport s.r.o.

Neziskové organizace

 1. VINICE Cheb

 2. Mezinárodní společnost podnikatelů zvěstujících plné evangelium

Jiné subjekty týkající se podnikání

 1. Průmyslová a obchodní komora Jihozápadní Sasko

 2. Regionální hospodářská komora Poohří Sokolov

 3. Hospodářská komora v Chebu

Jste živnostníky, společníky či jednateli obchodních společností v ČR a jste občany německy či rusky mluvících zemí?

Pokud ano, potom jste našli správného partnera…

 • Vedle komunikace s managementem přímo spolupracuji s daňovými poradci nebo účetními v cizím jazyce

 • Nabízím výstupy z účetního softwaru v německém a anglickém jazyce

 • Zajišťuji doprovody při úředních jednáních na finančních úřadech, živnostenských úřadech a podobných institucích