tel.: +420 354 430 453 | e-mail
Váš kompetetní partner
pro vedení účetnictví a daňové poradenství
Ihr kompetenter Partner für Buchhaltung
und Steuerberatung
Česky Deutsch

O firmě

Po ukončení studia na VŠE v Praze jsem po počáteční praxi v různých podnicích nastoupila v roce 1992 k německému právníkovi a daňovému poradci se sídlem v Chebu. Tento pracovní poměr mi přinesl nejen mnoho zkušeností z jednání s německými klienty, ale i následně složení státní zkoušky z německého jazyka.

Podnikat jsem začala v roce 1994 na základě živnostenského oprávnění jako ekonomický a organizační poradce s cílem poskytnout firmám komplexní ekonomické poradenství a účetnické práce ve spojení s daňovou problematikou při dodržení aktuálních zákonů.

V roce 2008 jsem veškeré své aktivity převedla na společnost s ručením omezeným Daně 13 s.r.o., kde jsem jediným společníkem a jednatelem (viz přiložený výpis z obchodního rejstříku).

Nabízím Vám tak kvalifikované služby ekonoma s dlouholetou praxí s garancí neustálého rozšiřování odborných vědomostí a jazykových znalostí.

Vedle české klientely, která zasahuje mezi malé, střední i velké podnikatelské subjekty, jsou mými zákazníky i společnosti s podílem zahraničního kapitálu z různých odvětví, kdy využívám svých jazykových znalostí.

Spolupracuji např. s Průmyslovou a obchodní komorou Jihozápadní Sasko a i s daňovými poradci a účetními ze Spolkové republiky Německo.

Firemní dokumenty

Zápis v OR u Krajského soudu v Plzni

Mandátní vztah s klientem

Naše spolupráce bude garantována mandátní smlouvou, kde budou upraveny naše obchodní vztahy včetně dohodnutého ceníku za služby.

Nabízím Vám možnost měsíčního paušálu jako nejprůhlednější formy úhrady za služby.

Předem je možno si vyžádat cenovou nabídku na základě Vaší informace o počtu účetních položek s širším popisem Vaší podnikatelské činnosti e-mailem.

Soukromé projekty

Good Time Band

Jste živnostníky, společníky či jednateli obchodních společností v ČR a jste občany německy či rusky mluvících zemí?

Pokud ano, potom jste našli správného partnera…

  • Vedle komunikace s managementem přímo spolupracuji s daňovými poradci nebo účetními v cizím jazyce

  • Nabízím výstupy z účetního softwaru v německém a anglickém jazyce

  • Zajišťuji doprovody při úředních jednáních na finančních úřadech, živnostenských úřadech a podobných institucích