tel.: +420 354 430 453 | e-mail
Váš kompetetní partner
pro vedení účetnictví a daňové poradenství
Ihr kompetenter Partner für Buchhaltung
und Steuerberatung
Česky Deutsch

Ekonomické a organizační poradenství

 • ekonomické a organizační poradenství v pracovním, občanském a obchodním právu

  • pro české podnikatelské subjekty (např. s.r.o., fyzické osoby, jiné právnické osoby, sdružení fyzických osob, v.o.s. atd.)

  • pro české občany

  • pro německé podnikatele v ČR

  • pro společnosti s ručením omezeným se zahraniční kapitálovou účastí

 • vyřizování Vašich záležitostí na příslušných úřadech buď osobně, nebo formou doprovodu

 • zprostředkování požadovaných služeb a kontaktů

  • s městskými či obecními úřady, se živnostenským úřadem, finančními úřady

  • s oddělením Cizinecké policie, úřady práce a dalšími institucemi

  • s Hospodářskou komorou v Chebu a Regionální hospodářskou komorou Poohří v Sokolově, Průmyslovou a obchodní komorou jihozápadní Sasko

  • s Ekonomickou fakultou ZČU Plzeň se sídlem v Chebu

  • německy mluvícím právníkem se znalostí českého i německého práva

  • společností, která se zabývá zpracováním komplexních projektů pro čerpání finančních prostředků z EU a ČR atd.

Jste živnostníky, společníky či jednateli obchodních společností v ČR a jste občany německy či rusky mluvících zemí?

Pokud ano, potom jste našli správného partnera…

 • Vedle komunikace s managementem přímo spolupracuji s daňovými poradci nebo účetními v cizím jazyce

 • Nabízím výstupy z účetního softwaru v německém a anglickém jazyce

 • Zajišťuji doprovody při úředních jednáních na finančních úřadech, živnostenských úřadech a podobných institucích