tel.: +420 354 430 453 | e-mail
Váš kompetetní partner
pro vedení účetnictví a daňové poradenství
Ihr kompetenter Partner für Buchhaltung
und Steuerberatung
Česky Deutsch

Daňové poradenství

 • daňové poradenství spojené s účetními službami

 • zpracování příslušných daňových přiznání dle platných zákonů českého daňového práva:

  • daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

  • daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

  • daňové přiznání k dani z přidané hodnoty

  • daňové přiznání k dani z nemovitosti

  • daňové přiznání k dani z převodu nemovitosti

  • daňové přiznání k dani silniční

  • daňové přiznání ke spotřební dani

  • daňové přiznání k dani darovací a k dani dědické

 • daňové poradenství pro občany i podnikatelské subjekty při řešení jednotlivých daňových případů a problémů v rámci platné české daňové soustavy

Jste živnostníky, společníky či jednateli obchodních společností v ČR a jste občany německy či rusky mluvících zemí?

Pokud ano, potom jste našli správného partnera…

 • Vedle komunikace s managementem přímo spolupracuji s daňovými poradci nebo účetními v cizím jazyce

 • Nabízím výstupy z účetního softwaru v německém a anglickém jazyce

 • Zajišťuji doprovody při úředních jednáních na finančních úřadech, živnostenských úřadech a podobných institucích